Over Schrijverscontact

boeken1

Schrijverscontact is een vereniging voor auteurs met een christelijke levensvisie.

Wij nodigen u uit om rustig rond te kijken op onze website.
U vindt hier nieuws, gedichten en verhalen van onze leden, ontspannen Taaloverpeinzingen maar ook meer informatie over onze bijeenkomsten in het voorjaar en najaar.

Bent u zelf schrijver en hebt u belangstelling voor onze vereniging?
Onder de link leden en het lidmaatschap leest u hier meer over.
We wensen zowel lezers als schrijvers veel plezier op onze site.

Ons bestuur:
Voorzitter: René van Loenen
Secretariaat: Greetje van den Berg en Jaap van den Beukel
Penningmeester: Ati van Gent
Verslaglegging: Ria Borkent
Irene Postma en Clemens van Brunschot

Erelid Jaap Zijlstra overleed in 2015

Over het ontstaan van Schrijverscontact:
1900: Na een oproep in het christelijke “Ons Tijdschrift” wordt in 1900 het Christelijk Letterkundig Verbond opgericht, overgaand in de Bond van Christelijke Kunstenaars.
1957: In de Bond van Christelijke Kunstenaars ontstaan verschillende vakgroepen: de Vakgroep Letteren, de Vakgroep Beeldende Kunsten en de Vakgroep Muziek.
1970: Op 21 november wordt de vereniging Schrijverskontakt opgericht als voortzetting van de Vakgroep Letteren van de Bond van Christelijke Kunstenaars. Deze vereniging gaat men aan voor een bepaald aantal jaren, daarom moet na die periode een nieuwe vereniging worden opgericht.
2005: Op 23 april wordt “Schrijverscontact – vereniging van christenauteurs in Nederland” opgericht, als voortzetting van de vereniging Schrijverskontakt.