Veertigdagentijd en Pasen 2018

Deze gedichten werden geplaatst in het Friesch Dagblad. (Voorbeeld)

Boete doen?
Bij Matteüs 6: 1-6, 16-21 / Aswoensdag

Aswoensdag, eerste dag van de veertig dagen
De dagen van vasten tot de zondag van Pasen
Wie vast er nog, wie bidt er nog
Wie doet er nog boete in deze tijd?

Hebben wij geen bewustzijn van zonden meer
Dat tot boetedoening leidt?
Zitten wij niet meer in zak en in as?
Misschien hebben wij hoogstens wat spijt

Zullen wij bidden tot God onze Vader
In het verborgene, in eigen huis?
Bidden om vergeving en om zijn genade
Dan wonen wij werkelijk bij Hem thuis

Laura Reedijk

 

Begin van het verhaal
Bij Marcus 1: 12-15 / 1e zondag Veertigdagentijd

Vóór hem op het blauwe kleed
lag zijn zelfgemaakte bol
met zijn kleuren en patronen
waarop zijn stralende gezicht
alle aandacht had gericht:
wat een feest daarop te wonen.
De hele dag speelde
hij ermee, wat nooit verveelde.

Toen kwam de slag: de bol bewoog
zich naar de rand en stuiterde
eraf nadat een slang loog.
En Hij, Hij zocht en riep “waar ben je?”
Heel diep zag hij zijn bol, beschadigd,
nu vies, haast buiten zijn bereik.
Hij was in tranen, maar niet moedeloos:
“Ik haal je op – wacht maar, je wordt iets moois.”

Irene Postma

 

En uit de wolk klonk een stem
Bij Marcus 9: 2-10 / 2e zondag Veertigdagentijd

Dominee K. had de stem van God: laag, traag, gedragen,
daverend, hagelend in mijn oren, zwaar op mijn maag.

Ik deelde mijn openbaring met vader voor het slapen gaan
en vroeg hem of God zichzelf hoorde als dominee bad.
Papa keek me bijna aan, pakte mijn hand:
Wat een vraag voor een kind

Ik hobbel mijn vader over de paden van de kinderboerderij.
Hij draait zich om, kijkt me met waterogen, waarin een
flets zonnetje leeft, strak aan. Zijn oude vinger wijst bevelend.
Met vaste stem verklaart hij:
Daar, die kip die haar kuikens roept, dat is Gods stem

Henk van ter Meij

 

Raadsel
Bij Joh. 2: 13-22 / 3e zondag veertigdagentijd

Liefde, die veel mensen beter maakte
en kwade geesten ook wist weg te jagen,
heeft in sacrale woede kassa’s weggeslagen,
de hele handel in zijn vaders huis.
Koop zonder geld, je krijgt genoeg,
koop zonder prijs leven in overvloed.

Ooit zag ik ondergoed te koop in Hoorn
in een trots kerkgebouw. Gewelven vol textiel.
Een boekhandel in Limburgs kathedraal,
waar offers gul over de toonbank gaan.
Woudsend – achter het glas-in-loodraam
de geraniums. De kerk als kek appartement.

Het doet me pijn, die lege heiligdommen
waar status en consumptie goden zijn.

Een God om lief te hebben liet zich slopen,
bouwde zijn tempel nieuw, deelt brood en wijn.

Ria Borkent

 

 

Overvloedig
Bij Joh. 6: 1-15 / 4e zondag Veertigdagentijd

Nog steeds verwonderd over vissen
en manden vol gerstebrood, willen zij hem
die dienaar is tot koning maken, terwijl hij
vanuit de stilte, al weer – nog steeds –
op weg is naar het andere breken.

Neem, eet.

Wat is geloven anders dan eten uit zijn hand,
samen aan zijn voeten zitten en je verbazen
over zijn dankgebed? Zodra zijn woord
het voor het zeggen heeft, is een volk
te voeden met wat een mens kan bieden.

Fiet van Beek

 

Graankorrel
bij Joh. 12: 20-32 / 5e zondag Veertigdagentijd

De hele wereld leek hem achterna te lopen,
een menigte op drift tot in Jeruzalem,
en al die mensen wilden wat van hem.
De eersten zijn ontnuchterd afgedropen.

Hun toekomstbeeld lag plotseling in scherven
toen hij begon te spreken van zijn dood:
hij die tot voedsel worden zal, tot levend brood,
moet eerst als korrel in de aarde sterven.

Er klinkt een stem die schijnbaar niemand kent.
Het uur, de tijd van bitterheid, breekt aan.
Het eerste woord, de hoogste naam – Ik ben

zal als het laatste woord de aarde binnengaan,
zal bij het eerste licht verrijzen als het graan,
als brood dat zich laat delen in zijn naam.

René van Loenen

 

 

Korte instructie voor het vervaardigen van een Palmpasenstok
Bij Marcus 11: 1-11 / Palmzondag

Zoek eerst twee latten, bind ze samen tot een kruis.
Neem niet te zware balken,
jouw inzet hoeft de wereld niet te dragen.
Voor zilverlingen mag je best rozijnen nemen,
want zelfs verraad en leugen zijn verzoend.
Hang er maar vrolijk fruit en snoepgoed aan,
vergeet geen haan te bakken, goed zichtbaar hoog er bovenop.
Eet hem met suiker, zoet van smaak,
want ook het bang gekraai van Petrus
die zichzelf de voorste dacht,
is tot een lied gemaakt.
Speel met je zoete feeststok zo het heilig spel
totdat het donker wordt en stil.
Stem met de woorden in, je hoeft ze niet te snappen.
Wat deze week geschieden zal, is – vraag niet hoe –
besloten in Gods wil.

Henk Fonteijn