Over Schrijverscontact

boeken1

Schrijverscontact is een vereniging voor auteurs met een christelijke levensvisie.

Bent u zelf schrijver en hebt u belangstelling voor onze vereniging?
Onder de link leden en het lidmaatschap leest u hier meer over.
We wensen zowel lezers als schrijvers veel plezier op onze site.

Ons bestuur:
Voorzitter: René van Loenen
Secretariaat: Irene Postma
Penningmeester: Johan de Groot
Verslaglegging: Ria Borkent
Website, privacyzaken: Clemens van Brunschot

Over het ontstaan van Schrijverscontact:
1900: Na een oproep in het christelijke “Ons Tijdschrift” wordt in 1900 het Christelijk Letterkundig Verbond opgericht, overgaand in de Bond van Christelijke Kunstenaars.
1957: In de Bond van Christelijke Kunstenaars ontstaan verschillende vakgroepen: de Vakgroep Letteren, de Vakgroep Beeldende Kunsten en de Vakgroep Muziek.
1970: Op 21 november wordt de vereniging Schrijverskontakt opgericht als voortzetting van de Vakgroep Letteren van de Bond van Christelijke Kunstenaars. Deze vereniging gaat men aan voor een bepaald aantal jaren, daarom moet na die periode een nieuwe vereniging worden opgericht.
2005: Op 23 april wordt “Schrijverscontact – vereniging van christenauteurs in Nederland” opgericht, als voortzetting van de vereniging Schrijverskontakt.