Schrijverscontact


Schrijverscontact is een vereniging voor auteurs met een christelijke levensvisie.

Wij nodigen u uit om rustig rond te kijken op onze website. U vindt er onder meer nieuws, gedichten en verhalen van onze leden en informatie over onze bijeenkomsten in het voor- en najaar.

Op deze pagina wordt het belangrijkste en laatste nieuws samengevat. In het menu hierboven vindt u verwijzingen naar de overige inhoud van de website, bijvoorbeeld naar onze activiteiten, (waarvan de voorjaarsbijeenkomst op 4 april 2020 uiteraard is afgeblazen vanwege het Corona-virus).

 

Van ons lid Henk Fonteyn verscheen het boek  ‘Ik neem het niet!’, met bespiegelingen rond het boek Job, gedeeltelijk op rijm. Meer informatie.

 

 

Van René van Loenen, onze voorzitter, verscheen een nieuwe dichtbundel met liedteksten: In wolken uitgesneden. Meer informatie.

 

 

Van ons lid Jan Groenleer verschenen twee nieuwe boeken. Meer informatie.

 

 


Sinds de feestelijke presentatie van het boek Zusterlief Broederlief in 2017 gaat een gelijknamige tentoonstelling rond in Nederland. Voor 2020 is er nog ruimte om de expositie een maand of langer af te huren. Meer informatie.

 

 


We openden een speciale pagina voor de veertigdagentijd en Pasen 2020.
Onze leden werden uitgenodigd om bijdragen in te zenden.

 

 

Zoals elk jaar werd ook in 2019 een speciale pagina geopend in verband met Advent en Kerst. Daar werden voor deze gelegenheid gedichten en verhalen van onze leden geplaatst.