Opgang (Alfred Valstar)

Opgang
Bij Joh. 18:1 tot 19:42 / Goede Vrijdag

De te volgen weg afgelegd, gaat het
in de finale tot bloedens toe verder,
ontmaskeren nu die vermeende herder;
kruisverhoor voor Jezus van Nazaret.

Dit wordt vragen naar de bekende weg
om een proces aan zijn oordeel te helpen.
Vandaag staat ‘de man voor het volk’ terecht;
executiedrift tekent zich steeds scherper.

Met hem te doen wat deze meute wil,
Pilatus stamelt als een machteloze,
wast vlot zijn handen en schrijft wat hij schreef.

Laatste meters, straks gaan ze Hem verhogen,
de soldaten weten niet wat er leeft.
Zij maken in dit schouwspel geen verschil.

© Ad Meskens / Wikimedia Commons