Gloria in excelsis Deo (Anton Chardon)

GLORIA IN EXCELSIS DEO

Openluchtuitvoering
van een hemels koor,
herders in vervoering,
herders gaan ervoor.

Uit de ivoren toren
van de wetenschap
komen de geleerden,
wijzen gaan op stap.

Na tweeduizend jaren
zie je nog overal
mensen zich vergaren
om die oude stal.

Christus is geboren,
kom, verwonder u.
Ieder mag het horen,
toen en straks en nu!