Draaiboek (Ati van Gent)

Draaiboek
bij Matteüs 26:1-13 / Witte donderdag 29 maart 2018

Ze dachten de regie te hebben. Eerst het feest
van de bevrijding, de hogepriester in vol ornaat
in het Allerheiligste, het lam geslacht,
de zonden vergeven, en dan in alle rust

de dood van hem die zich de Zoon durft
noemen. Verdwijnen moet hij als een rotte
geur die wegwaait in de wind. Dat niemand
treurt of rouwt.

Een vrouw ziet het rode koord van boven
naar beneden, verzilvert haar kapitaal.
Uit de gebroken kruik stijgt passie op
en de geur van leven.