Bevrijding (Clemens van Brunschot)

Bevrijding
bij Kolossenzen 1: 13-14 / Bevrijdingsdag

Een omgekeerde uittocht
– de vijand weg uit onze woestijn –
de vlaggen kunnen uit
al blijven onze tranen voorlopig
verschroeide aarde blussen.
Een koninkrijk bevrijd
uit een domein van duisternis.

Heeft God met de bevrijding
– door Polen, Canadezen,
Engelsen, Amerikanen –
onze vrijheid nu verzekerd?
Ja in Christus Jezus wel,
in een sterk geloof.
Al viel het nog niet mee
om de vijand te beminnen.

Ook de Kolossenzen hadden het niet makkelijk.