En als het nu vandaag (Henk Fonteyn)

EN ALS HET NU VANDAAG EENS ZOU GESCHIEDEN…
Een kromme kerstballade

De weg van Nazareth naar Betlehem is lang
Maria’s lichaam ongemakkelijk en zwaar.
Bij vlagen voelt ze zich beklemd en bang,
maar Jozef is erbij en ze houden van elkaar.

Dan zijn, na lange dagen moeizaam reisgedoe,
contouren van het stadje zichtbaar, zo vertrouwd.
Maria opgefleurd, maar tegelijk zo moe…
Blijkt er een muur om Betlehem te zijn gebouwd!

Soldaten houden bij een opening de wacht
Ze vragen naar een permit, nors en arrogant.
Maria snakt naar eindelijk een lange, stille nacht.
Jozef van slag, is hij dan vreemdeling in eigen land?

Ze mogen er niet in, hun documenten
zijn niet oké, ze vormen een bedreiging voor de veiligheid.
Zo is het vastgelegd in militaire reglementen
en daarin is de marge mager voor humaniteit.

Ze slapen in een hutje in het open veld,
tussen wat kippen en wat schapen, op de harde grond.
Zo kan een oud verhaal opnieuw worden verteld:
hoe de Messias nergens in de wereld welkom vond.

En hoe de mensen stenen, stalen hekken
bouwen, voor elkaar de weg naar huis blokkeren.
Hoe in de kou het kind opnieuw ligt te verrekken
omdat we nooit de vrede willen leren.