Nocturne (Jan Groenleer)

NOCTURNE

Zij traden in om hem te groeten
die vorstelijk te slapen lag
in stro gelegd, gerold in doeken.

Dus zingen zij te middernacht
in pij gehuld een pastorale –
schapen die waken voor een lam.

Dan licht het brood op in de schalen
de wijn vat in de bekers vlam –
de schaapskooi staat in lichterlaaie!

En ’t kind wordt wakker met een groet,
laat vrede door de vensters waaien,
is lam dat al zijn broeders hoedt.