Geestverwant (Johan van Duivenbode)

Geestverwant
bij Johannes 14:9-16 / Pinksteren

Liever vragen we om meer bewijs
dan te geloven in wat we zien.
Diep vanbinnen sluimert een misschien
dat voortdurend richting twijfel wijst.

We draaien om het mysterie heen
liever dan eenvoudig te aanvaarden
wat Jezus wonderlijk openbaarde:
Vader, Zoon en Geest, drie en toch één.

Zijdelings is de Geest zichtbaar
in liefdevolle woorden en daden
die een hemelse herkomst verraden.

Inspirerend is hij, herkenbaar
als degene die de richting kent
en laat zien wie je in wezen bent.