Een groet voor Maria (Ria Borkent)

EEN GROET VOOR MARIA
(lied)

Een groet voor Maria,
een kerstgroet voor haar
van Gabriel die bij haar stilstaat.
Ja een groet voor Maria,
een hemelse groet
die lieflijk als dauw op haar neerdaalt:
gelukkige vrouw.

Gefeliciteerd jij!
Gods heilige Geest
zal jou als een schaduw bedekken.
En een lied in de stilte,
een ommekeerlied
gaat zingen van recht en van redding
voor mensen als wij.

De dochter van Eva
die woorden bewaart
en zacht in zichzelf blijft herhalen,
is een boom aan het water,
een bloeiende boom,
gezegend om leven te dragen:
de vrucht van haar schoot.

Een groet van Maria,
een wenk van geloof,
al moest er een zwaard door haar ziel gaan.
Onze Heer is geboren,
de hemelse Heer
voor wie wij eenvoudigweg knielen
met eerbied en hoop.

tekst Ria Borkent
melodie Peter Sneep / te ontvangen via een mail aan ria@riaborkent.nl
bekroond met prijs van Rooms-Katholieke zender Radio Maria