Gebed voor de koning (Ria Borkent)

Gebed voor de koning
bij 1 Tim. 2: 1-2 / Koningsdag

Heer, wij bidden voor de koning
die het land regeert vandaag.
Geef hem sterkte als bekroning,
wijsheid die hem nooit verlaat.

Geef dat hij dit land mag dienen
bij de gratie van uw trouw
en ons volk regeert met liefde
op gerechtigheid gebouwd.

Koning Willem Alexander –
laat zijn naam gezegend zijn,
Heer, door U die als geen ander
koningen regeert en leidt.

Heer, wij bidden voor de wereld,
rechters en de overheid,
wereldleiders en regeerders,
draag hen allen wereldwijd.

melodie Liedboek 801 Door de nacht van strijd en zorgen
‘Love divine’ John Stainer