Lied voor de Veertigdagentijd (Ria Borkent)

Resurrection Cross

LIED VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD

Invocabit
Simon heeft het kruis gedragen
want ze dwongen hem ertoe
op de via dolorosa,
waar hij Jezus heeft ontmoet.
Wie zijn minste broeder helpt,
draagt het kruis voor Jezus zelf.
De soldaten hebben Jezus
aan het hout gehangen toen,
Vader, wil het hun vergeven,
die niet weten wat ze doen.

Reminiscere
Bij het kruis staat ook Maria
en zij ziet hoe Jezus lijdt.
Pijnlijker dan barensweeën
is het zwaard dat haar doorsnijdt.
Met Johannes staat zij daar,
Jezus geeft hen aan elkaar:
vrouw uw zoon en zoon uw moeder.
Liefde wijst een nieuwe koers.
Wie de wil doen van mijn Vader
zijn mijn zussen en mijn broers.

Oculi
Jezus hangt er in het midden
als een boevenkoning bij,
één bespot hem, één gaat bidden:
Jezus, vraagt hij, denk aan mij.
Heer, u bracht vanaf het kruis
eerst een crimineel naar huis.
Mensen kunnen zich verkijken
bij de poorten van de dood,
maar u laat het paradijs zien
aan een mens die bidt in nood.

Laetare
Hoelang blijft de hemel zwijgen?
God verduistert nu de zon,
Jezus kan geen licht meer krijgen
van omhoog, mijn God, waarom?
Hoor zijn uitgerekte klacht
in die middag, in die nacht:
waarom hebt u mij verlaten?
Als hij sterft vergaat de spot,
trilt de aarde, trilt de hoofdman:
echt, hij was een Zoon van God.

Judica
Vrienden aten aan zijn tafel
en verdwenen één voor één,
Judas heeft de Heer verraden,
de Messias leed alleen.
Zonder vrienden, zonder ons –
uren dorst en zure spons.
Levend water, blijf maar stromen
ook al schenken zij azijn,
daarom toch bent u gekomen,
dat de Schrift vervuld zou zijn.

Palmarum
Hoor ik ook bij Jezus Christus?
Petrus zei: ik ken hem niet,
hij verloochende de meester,
tot een haan hem wakker riep.
Heer, ik ben soms net zo bang,
als ik wankel, red me dan.
Want uw liefde is genade,
morgenlicht bij diepe nacht,
redding voor verloren mensen
uitgeroepen: ‘t is volbracht.

Goede Vrijdag
Luid riep Jezus: in uw handen,
Vader, leg ik nu mijn geest.
Jezus doet zijn eigen psalmen
als hij zo zich overgeeft.
God heeft hem zijn loon beloofd,
daarop buigt hij nu zijn hoofd.
Heer, uw sterven was een offer,
uw onschuldig bloed voor mij –
Goede Vrijdag, Paasbelofte,
door uw leven leven wij.

Paasmorgen
In de graftuin bloeit het leven,
keren bloemen hun gezicht
met Maria Magdalena
naar de Heer, het hemels licht.
Toen het oog ontroostbaar was,
riep de Heer haar – en zij zag.
Opgestane die Maria
hebt geroepen bij haar naam,
wij geloven wat gezien is:
onze Heer is opgestaan.

tekst: Ria Borkent
melodie: Leo Lommers
muziek met begeleiding per mail verkrijgbaar: ria@riaborkent.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *