Sjoerd Hoekstra (poëzie)

PIJN VAN DE VEERTIGERS

De wind blaast zich op tot storm
In razend geweld staat
zwaaiend, kreunend de boom en krampt
de wortels vaster in de grond

Het oude hout houdt het niet meer
en dwarrelt naar beneden.
Jonge takken buigen mee, soms scheurend
uit de hengsels, pijnlijk ervaren

Bij het luwen ligt het oude hout
aan de voeten van de boom.
Tot voedsel voor zij die komen.
Gongslag van de tijd

Maar och die jonge takken, de pijn
zeurt na. Sap loopt uit de wonden
dicht ze af met roof dat langzaam
de pijn van het verlies toedekt.

God leed aan het hout en weet
ook van die jonge twijgen. De wonden
verzacht met bloed als balsem.
Zodat het leven leefbaar blijft.

Leo van Wierden (ps.)

Sjoerd Hoekstra

Op 17 juli 2015 is plotseling overleden ons trouwe lid Sjoerd Hoekstra, op de leeftijd van 81 jaar. Vrijwel nooit ontbrak hij op onze voor- en najaarsbijeenkomsten. Ook op de jaarlijkse verhalendag was hij bijna altijd aanwezig met bijzondere en goed doordachte bijdragen. Zijn ontroerende verhaal ‘Een toegift in 1951, ongedacht…’ is op onze website te vinden. Bij plaatsing kreeg hij daarvoor een aantal zeer waarderende reacties. (Latere toevoeging: Ook zijn laatste ons bekende verhaal ‘Een kleine revolutie’ is op de website te vinden.) Sjoerd is afgelopen dinsdag in Ee begraven.
We wensen zijn familie heel veel sterkte. Zijn rustige, vriendelijke aanwezigheid tijdens onze bijeenkomsten en op onze verhalendag zullen we erg missen.