Bibliografie Jaap Zijlstra

Gedichten, voor zover niet anders vermeld.
Bibliografie samengesteld door Hans Werkman.

Voor de gelukkige vinder, Nijkerk 1965.

Een leeuw op de weg (roman), Kampen 1966.

Onder mijn groene huid. Nijkerk 1967.

Land in zicht, Kampen 1969.

Man en paard, Nijkerk 1972.

Wij hebben de zon, Kampen 1974.

Jan kocht zijn vlag een modderschuit (ps. Jacob van der Sluis), Den Haag 1980.

Het onland bloeit, Zutphen 1984.

Achter het rimpelend licht, Zutphen 1984.

Lichtgeraakt, Kampen 1985.

De zon in het water, Zutphen 1986.

Een dag uit duizend, Kampen 1986.

Een zon die nacht en nevel overwint, Amsterdam 1988.

Gij roept het licht tot koning uit (gebeden), Kampen 1988.

Liefde is ons getij, Kampen 1989.

Het geheim van het graan, Amsterdam 1989.

Een lampion in de boom, Zutphen 1989.

Het geluk van je leven, Amsterdam 1990.

Ik zie je zo graag, Baarn 1991.

De bloei van het licht, Amsterdam 1992.

Wij komen biddend voor U staan (gebeden), Kampen 1993.

Hinkelspel, Baarn 1995.

Van harte zingen wij U lof (liederen), Kampen 1997.

Toekomst (Bijbels dagboek), Kampen 1999.

Nachtval, Baarn 2000.

De glazen schelp (novelle), Kampen 2000.

Symbolen en cimbalen. De beste gedichten uit de christelijke traditie van de twintigste eeuw (red., met Klaas de Jong Ozn. en Hans Werkman), Zoetermeer 2000.

Dwaaltuin, Kampen 2003.

De zilverling (novelle), Kampen 2003.

Inkeer (gebeden), Kampen 2005.

Het ontbrekende, Kampen 2007.

Olijftak (geloofsgedichten), Kampen 2007.

Er liep een damhert op de Dam (lichtvoetige diergedichten), Roermond 2007.

De vlinderdas (75 lichtvoetige diergedichten), Kampen 2008

In een ander licht (kijken naar ikonen), Kampen 2010.

Verzamelde gedichten, Kampen 2010.

Boven de wind uit (met pastellen van Loes Botman), Zoetermeer 2012.

Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk (Lied 31a, 159b, 220, 357, 389, 392, 393, 459, 562, 569, 574, 618, 633, 646, 687, 688, 690,722 en 852), Zoetermeer/Heerenveen/Utrecht 2013.

Helder geheim (gedichten en liederen), Zoetermeer 2015.

Speelman, Woubrugge 2015.

De taal der liefde (keuze uit de gedichten en gebeden), Kampen 2016.

Zie ook deze link naar de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.