In memoriam Jaap van den Beukel

Op 29 mei 2022 overleed Jaap van den Beukel, 83 jaar oud. Hij woonde sinds enkele maanden in een verpleeghuis in Utrecht, waar hij vanwege een herseninfarct moest worden opgenomen.

Jaap was een trouw en zeer gewaardeerd lid van Schrijverscontact. Lange tijd maakte hij deel uit van het bestuur, waarin hij verschillende functies bekleedde. De laatste jaren verzorgde hij de Voor- en Najaarsbrief. Daarnaast nam hij het initiatief tot het uitbrengen van een periodiek, dat de naam Eerste druk kreeg en een ‘proeftuin’ werd voor nieuwe gedichten en verhalen van onze leden. Hij redigeerde het blad, dat twee keer per jaar verscheen, samen met Ati van Gent en gebruikte voor het drukwerk een oude printer, waarvan hij het inktreservoir met een gieter kon bijvullen.

De speelse en humoristische verhalen die Jaap schreef, balanceerden op de rand van werkelijkheid en fantasie. Natuurlijk mag zijn liefde voor taalgrappen niet onvermeld blijven. Hij was met name goed op dreef als hij zijn licht liet schijnen over de meest vreemdsoortige plaatsnamen. Elke vrijdagochtend konden belangstellenden via zijn blog genieten van zijn nieuwste vondsten. Totdat het in januari van dit jaar plotseling stil bleef.

Ik eindig dit in memoriam met een gedicht van Jaap zelf, dat ik overgenomen heb van de rouwkaart. Het werpt in zekere zin een ander licht op wie hij was: zo kenden wij hem niet of nauwelijks. Het maakt het beeld dat wij van hem bewaren in elk geval completer.

Waar ik ben, voel ik uw liefde
altijd in en om mij heen.
Waar ik heen ga, gaat u met mij,
u laat mij nooit meer alleen.
Met mijn twijfel en mijn zorgen
kan ik steeds bij u terecht.
Niets hou ik voor u verborgen.
U wijst mij altijd de weg.

Jaap

We zullen Jaap van den Beukel heel erg missen.

René van Loenen

Link naar de rouwkaart