500 jaar reformatie

Dit jaar 2017 wordt een bijzonder jubileum gevierd: 500 jaar reformatie. Zo lang is het geleden dat – naar men zegt – Maarten Luther (op 31 oktober) zijn 95 stellingen tegen de handel in aflaten vastspijkerde op de deur van de Wittenbergse Slotkerk ofwel Allerheiligenkerk: het begin van een kerkelijke revolutie.

In het kader hiervan het volgende:

 

Zou ik niet van harte zingen…?

In ‘Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk’ is een aantal liederen van Luther en zijn volgelingen opgenomen. Het boek “Zou ik niet van harte zingen…?”  (Jan Groenleer, uitgeverij Boekencentrum, 2016) bevat gedachten bij de teksten van deze liederen en wil helpen om de toegang voor de lezers/zangers van vandaag te vergemakkelijken. Ze zijn het waard om ook nu van harte gezongen te worden.

 

Luther

Hij was en bleef een drift gebonden boer,
die zingen kon zodat het klooster dreunde.
’s Avonds sloeg hij verwoed op schonk en schoer,
en niet de duivel, maar hij brulde en kreunde.

Tussen zijn lachlust en bezetenheid,
dit felle en onverhoeds vagebonderen,
is jarenlang hij slingerend geleid,
totdat hij zweeg voor ’t aangezicht des Heren.

Hij voelde door zijn afgebeulde bloed
Gods vrijmacht van genade zuiverend stromen.
Hij, een nieuw schepsel, profeteerde en zong,
en heeft met de oude drift en nieuwe moed
de kamp met kerk en keizer opgenomen,
omdat de Heer hem op de knieën dwong.

Willem de Mérode, 16 oktober 1936

 

 

Afbeelding door Jeltje Hoogenkamp

God is een toevlucht in de nacht

naar ‘Martin Luther, Ein feste Burg ist unser Gott’
melodie Wittenberg 1533

God is een toevlucht in de nacht,
een rotsvast onderkomen,
waar hij ons als een vader wacht,
waar trouw en liefde wonen.
Al wordt het belaagd
door vlammen van haat,
door leugens en smaad,
gekonkel en verraad,
de liefde zal niet wijken.

Het woord van God trotseert de tijd
en doet ons vast geloven
dat hij ons met zijn liefde leidt.
Zo komen wij te boven
de dagen van strijd,
van schuld en verwijt.
Zijn woord maakt ons vrij.
Het brengt ons dichter bij
zijn koninkrijk van vrede.

Bewerking (couplet 1 + 4): René van Loenen

 

 

Nu zingen wij getroost en blij

Nu zingen wij getroost en blij
van vreugdevolle dingen,
om samen in Gods cantorij
zijn liefde te bezingen.
God bracht verandering teweeg
die wondermooi gestalte kreeg
in Christus onze Here.

De dwaalgeest had mij in zijn macht,
liet mij geheel ontsporen.
Een kwelling was het dag en nacht
voor dood te zijn geboren.
Ik zonk, zo zondig als ik was,
steeds dieper weg in het moeras
van oeverloze onmacht.

Maar Gods verdriet om deze strijd
is al vanouds gebleken
toen Hij in zijn barmhartigheid
zijn Vaderhart liet spreken.
Hij gaf het Woord dat bij Hem was;
het Woord dat in Gods ogen las
is kostbaar, uitermate.

Aan liefde gaf Hij een gezicht,
het heil kreeg handen, voeten:
zijn lieve Zoon heeft zich verplicht
de zonden uit te boeten.
Dit Woord met daden onderstreept
heeft voor de dood ons weggesleept
en doet ons met Hem leven.

Gods Zoon, een pasgeboren kind,
zijn majesteit verborgen,
de ster is Hij, een sterveling
die opstaat in de morgen.
Geen macht heeft Hem de weg versperd.
Zo is, nu Hij de Redder werd,
het rijk van God aanstaande.

Hervormingslied Martin Luther – ‘Nun freut euch, lieben Christen g’mein’
vertaling Ria Borkent
melodie Neurenberg 1523, Liedboek voor de kerken 402

 

 

Hervormd

Stel dat Luther hier vandaag rond zou lopen,
aan welke deur zou hij stellingen slaan?
waartegen zou hij vurig te keer gaan,
staan er nog mensen voor zijn woorden open?

Welvaart is hem vast een doorn in het oog,
Big Mac en Audi’s op de Autobahn,
schijnheiligheid, cynisme, grootheidswaan,
zoveel dat schreeuwt om een vlammend betoog.

Hij zal wel oproepen tot schuld belijden,
de maat nemen van trotse hoge heren
tegen vreemdelingenhaat protesteren,
theologische dwalingen bestrijden.

Of zal hij bij de paus op bezoek gaan
om al theedrinkend te discussiëren,
en zullen ze dan samen concluderen
dat ze dichter dan ooit bij elkaar staan?

Plakken ze een verklaring op de deur
van de basiliek in het Vaticaan
of hangen ze moderne vormen aan
en geven ze aan Twitter de voorkeur?

@realMartinLuther’s eerste bericht,
is dat een Franciscaans getuigenis
over al het moois dat niet te koop is:
ademruimte, regendruppels, zonlicht?

Stellig vergeet hij ook de Bijbel niet,
twitterend over de Romeinenbrief:
“Geloof in genade, God heeft je lief!”,
door volger @pontifex geretweet.

Jon van Duivenbode
September 2017