Dichtersdag 17 september 2022

Op 17 september 2022 vond in Wassenaar een dichtersdag plaats, waarbij enkele van onze dichters hun nieuwe gedichten voorlazen teneinde nuttige feedback te krijgen.

Hieronder een foto en een tweetal tanka’s waarin Mieke van den Berg deze dag beschrijft.

geestdriftig geven
deze dichters suggesties
op veel sonnetten
een ballade, een rondeel
tanka’s en het vrije vers

secuur wordt geteld
zinnen en lettergrepen
wikken en wegen
in het spel van zeggingskracht
opgewekt keert elk huiswaarts