Gedichtenserie Friesch Dagblad

Een bericht in de genoemde krant van Aswoensdag, 14 februari 2018:

In het Friesch Dagblad start vandaag een gedichtenserie in het kader van de veertigdagentijd. De gedichten zijn geschreven door auteurs die verbonden zijn aan het Schrijverscontact, een vereniging voor auteurs met een christelijke levensvisie. Ria Borkent benaderde in januari auteurs en die bleken zeer enthousiast te zijn om voor de bezinningstijd richting Pasen gedichten te schrijven. ‘Er waren zelfs meer aanmeldingen dan noodzakelijk.’ Het eerste gedicht, vandaag op Aswoensdag, is van Laura Reedijk. Daarna volgt op iedere zaterdag in de veertigdagentijd een gedicht dat past bij de zondag van de veertigdagentijd. In de Stille Week van Pasen zal er een cyclus van gedichten in de krant verschijnen.

De gedichtenreeks wordt na Pasen nog niet beëindigd. Ria Borkent: ‘We hebben ook nog auteurs bereid gevonden om een gedicht te maken voor Hemelvaart en Pinksteren.’

Rond het jaar 2000 publiceerde het Friesch Dagblad wekelijks een gedicht onder de naam Schriftgedichten. De gedichten sloten aan op de schriftgedeelten zoals die waren opgenomen in het driejaarlijkse leesrooster (A, B en C) in het Dienstboek van de Protestantse Kerk van Nederland. Deze bleken toen veelvuldig gebruikt te worden in erediensten.   

Hieronder een link naar de krantenpagina van 17 februari 2018:
Friesch Dagblad 17-02-2018 (pag  13) (kijk rechtsonder)