In memoriam: Jaap de Gier

In memoriam JAAP DE GIER (1939 – 2021)

(Voor een foto uit 2010 zie hier.)

Maandag 14 juni 2021 overleed Jaap de Gier. Hij was al enige tijd ernstig ziek.
Jaap was gedurende vele jaren een zeer gewaardeerd lid van Schrijverscontact. In tegenstelling tot de meeste leden was hij geen dichter of verhalenschrijver maar letterkundige. Hij promoveerde in 1982 op de poëzie van Geerten Gossaert met een onderzoek naar diens dichterlijke ontwikkeling en de samenstelling van de bundel Experimenten. Van de talrijke publicaties van Jaap de Gier noem ik ook het veel eerder verschenen artikel over ‘taalvorming’ bij Gerrit Achterberg, die – zo toonde hij aan – sterk beïnvloed is door het piëtisme.
Uit mijn studietijd herinner ik me een artikel van Jaap over het Wilhelmus. Dat was voor mij aanleiding hem te vragen een lezing voor Schrijverscontact te houden over ons volkslied. Hij deed dat enkele jaren terug op de voor hem zo karakteristieke wijze: met luide stem en als een echte docent tussen de rijen door wandelend.
Ik noem ook nog het werk van Jaap als ter zake kundig redacteur van de bundel Schriftgedichten. Poëzie bij het kerkelijk jaar (2013), een initiatief van Schrijverscontact. Eerst redigeerde hij deze bundel samen met Klaas de Jong Ozn. en later, na diens plotselinge overlijden, met Ria Borkent. Het was de tijd waarin Jaap kampte met hartfalen, waarvan hij na een operatie gelukkig goed herstelde.
Jaap de Gier heeft veel voor Schrijverscontact betekend. We zullen hem heel erg missen. Moge zijn vrouw Giela bij dit verlies Gods nabijheid ervaren als troost en bemoediging.

René van Loenen