In memoriam

Klaas Op ’t Land (1925 – 2016)

Op 3 november 2016 overleed Klaas Op ’t Land. Klaas was beeldhouwer en daarmee in zekere zin een vreemde eend in de bijt van Schrijverscontact. De verklaring hiervoor is simpel: Schrijverscontact was vroeger de literaire sectie van CNV Kunstenbond, maar Klaas nam het niet zo nauw met de scheidslijnen tussen de verschillende kunstdisciplines en voegde zich bij het schrijversgilde, waar hij zich, mede door enkele vriendschappen, bijzonder goed thuis voelde.

Klaas was een graag geziene gast op onze bijeenkomsten, aimabel en bescheiden. Bovendien heeft Schrijverscontact een aantal keren de vruchten mogen plukken van zijn creatieve geest. Ons logo is daar het duidelijkste voorbeeld van.

De laatste jaren was zijn gezondheidstoestand zodanig verslechterd dat het hem moeite kostte onze vergaderingen bij te wonen, maar dankzij zijn vrouw Kitty hield hij het toch lang vol. Tot het echt niet meer ging. In die laatste levensfase moest hij ook zijn atelier in Amersfoort opgeven. Dat hij zich in die fase nog altijd sterk met Schrijverscontact verbonden voelde, bleek uit het feit dat hij alle leden in de gelegenheid stelde een beeld te kiezen uit zijn ateliercollectie. Een ruimhartig gebaar waar we hem zeer dankbaar voor zijn.

Wij zullen Klaas niet vergeten. Velen van ons hebben een beeld van hem, als tastbare en bijzondere herinnering, een blijvende plek in hun woning gegeven. Moge de beeldhouwer zelf een blijvende plek in het huis van zijn Schepper hebben gevonden.

René van Loenen 

Klaas Op 't Land

3 Reacties

  1. Ik vroeg mij af of Klaas Op ’t Land ook actief was op het jeugddorp De Glind. Ik kwam een artikeltje tegen waarin hij samen met de jeugd het beeld De Totempaal heeft gemaakt. Kan dat kloppen en is daar iets meer over bekend?

    1. De echtgenote van Klaas op ‘t Land berichtte mij het volgende over de vraag die hier is gesteld.

      Klaas is met zijn echtgenote en hun vier kinderen vanuit Amsterdam verhuisd naar De Glind in Achterveld in 1967. Zij waren in De Glind het eerste pleeggezin en hebben daar vier jaar gewoond. Klaas kreeg daar de beschikking over een atelier en heeft ook enkele beelden voor De Glind gemaakt, onder andere bij de school en bij het hoofdgebouw. Een totempaal kan zij zich niet herinneren, wel een liggende speelgoedbalk, waarover de kinderen konden lopen.

  2. Zojuist, 8.11.2016, even bij Kitty Op ’t Land geweest in verpleeghuis Birkhoven. Klaas lag daar op zijn kamer opgebaard. Naast hem zijn beeldhouwwerken, o.a. een houten groep van vier engelen. Samen citeerden Kitty en ik het lied van Bonhoeffer (‘In goede machten liefderijk geborgen’), omdat Bonhoeffer bij het schrijven van dit lied in de gevangenis voor zijn verloofde dacht aan de engelen die hem als goede machten omringden. Op tafel bij Kitty stond een houten sculptuur van Klaas klaar. Hij had dat zelf nog voor me uitgezocht, omdat ik indertijd zijn uitdeling in Schrijverscontact gemist had. Ik zou het beeld bij Klaas ophalen, de afspraak was gemaakt, maar zijn dood kwam ertussen. Met ‘Vegetatie 6’ in mijn fietstas reed ik weer naar huis. Mooi. Dank je Klaas, dank je Kitty.
    Hans Werkman

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *