In memoriam Laura Reedijk

Zondag 30 januari is ons medelid Laura Reedijk op 89-jarige leeftijd onverwacht overleden. Ze leed aan Alzheimer en het was de vraag hoe lang ze nog alleen kon blijven wonen. Een gang naar het verpleeghuis is haar bespaard gebleven. Ze is in vrede heengegaan.

Laura was theoloog en werkte als predikant voor verschillende verzorgingshuizen. Ze publiceerde 20 boeken, veelal over pastorale onderwerpen. In de jaren tachtig had ze vijf jaar lang een wekelijkse column in dagblad Trouw.

Laura was een trouw en betrokken lid van Schrijverscontact. Onze bijeenkomsten miste ze zelden. Ze was er ook bij toen we het Achterbergpad liepen en ze ontving ons gastvrij in haar appartement in Zeist op een van onze dichtersdagen. De gedichten die ze aan het einde van haar leven schreef, en waarvan er verscheidene terug te vinden zijn in onze thematische bundels Zusterlief Broederlief en Mens!, getuigen van een ontwapenende nuchterheid en een grote liefde voor heel Gods schepping.

Laura was een wijze en aimabele vrouw. Na afloop van onze bijeenkomsten hoorde ik haar meer dan eens zeggen: “Het was weer een mooie dag.” Ze wist zich gezegend en straalde liefde en vrede uit tot in de laatste dagen van haar leven. Wij allen zullen haar heel erg missen.

René van Loenen

Hier is ook een link naar de rouwkaart.