In wolken uitgesneden: boekpresentatie

BOEKPRESENTATIE

In april 2020 verscheen “In wolken uitgesneden” met een selectie van liedteksten van René van Loenen, afgewisseld met schilderijen van Jeltje Hoogenkamp: bij elkaar 71 gedichten, getoonzet door 20 componisten, en 17 schilderijen bij liederen uit de wereldliturgie. Uitgave: Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam 2020.

De presentatie van de bundel, die op 2 mei jl. zou plaatsvinden, kon door de coronamaatregelen niet doorgaan. Terwijl In wolken uitgesneden al enkele maanden in de boekhandel verkrijgbaar is, wordt het alsnog ten doop gehouden op zaterdag 19 september om 16.00 uur in de Grote of Barbarakerk, Kerkstraat 2 in Culemborg.

De Barbaracantorij of een kleiner gelegenheidskoor – afhankelijk van de omstandigheden – zingt o.l.v. Marijn Slappendel een aantal nieuwe liederen uit het boek, waaronder God van de jasmijn, een Lied voor Etty Hillesum. Daarnaast is er een muzikale bijdrage van liedjeszanger Otto Dethmers, een column van Wychert van Dijk over de schilderijen van Jeltje en een korte lezing van Gert Landman, voorzitter van de Interkerkelijke Stichting voor het Liedboek, over nieuwe liedbundels en melodiekeuzes.

In verband met de nog geldende coronaregels is het aantal plaatsen in de kerk beperkt. Daarom aan belangstellenden het verzoek om zich vóór 8 september aan te melden via dit e-mailadres. De presentatie vindt plaats in samenwerking met De Roos van Culemborg.

 

In april 2020 op de website geplaatst:

IN WOLKEN UITGESNEDEN bevat 71 gedichten van René van Loenen om te lezen, voor te lezen of te zingen.

Twintig componisten, onder wie Marijn Slappendel, Irene Postma, Willem Vogel en Dirk Zwart, componeerden melodieën bij deze teksten. De muziek is makkelijk terug te vinden op drie websites.

Naast liturgische en bijbelse liedteksten bevat deze bundel onder meer 15 liederen gebaseerd op gedichten en gedachten van Dietrich Bonhoeffer.

De 17 schilderijen van Jeltje Hoogenkamp weerspiegelen het beeldend taalgebruik bij herdichtingen van monumentale liederen als ‘Een vaste burcht’ en het ‘Zonnelied’. Verder koos de kunstenares grote liederen uit de wereldliturgie als inspiratie voor haar werk. Uitgave: Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam 2020. Prijs: € 18,75.