Pasen en veertigdagentijd 2020

Pasen

PAASMORGEN

Nog voor de haan heeft gekraaid
fiets ik langs mistige velden
onder een bijna verbleekte maan.

Oranje snavels peuren pieren in vers
omgeploegde grond. Een gele flits,
de groenling zingt, het grijs en zwart

van de kwikstaart holt voor mij uit.
Een heggenmus heft een loflied aan
op alles dat op barsten staat

en komt: vloed na eb, lente na
winter, dood na leven, leven
na dood. Een naaktslak kruist

mijn pad, rekt zich uit naar waar
de overkant is, waar hazen spelen.
Op de begraafplaats staat een man.

Hij reikt mij zijn hand en zegt:
Waarlijk, de Heer is opgestaan.

Fiet van Beek

 

 

HOMO EMPATHICUS

Roodgloeiende digitale lijnen
houden verre naasten bijeen
Bezorgdheid in galgenhumor verpakt
Onbeholpen uitingen van liefde
onvoorwaardelijke toewijding
vormen samen krachtig tegengif
tegen wat ons bedreigde
lang voor corona ons bereikt had
Naar adem happend
durf ik aarzelend te hopen:
de homo empathicus staat op.
Het wordt Pasen!

Henk Fonteyn
N.a.v. toespraak van Jesse Klaver in Tweede Kamer, 18 maart 2020

 

 

BEVRIJDING

Als ik wakker word is vergeten voorbij
en valt de werkelijkheid om me heen.
Kwetsbare mensen, potentiele patiënten,
voor iedereen wennen, de snelheid waarmee.

Het huis is een schuilkelder die ons gaat
helpen, de voordeur een mondkap tegen
gevaar. We omhelzen de ander met bellen
en bidden, zorgen online goed voor elkaar.

Ingrijpende tijden, onzekere termijnen.
Lukt het de tirannie te verdrijven
die longen van mensen doorwondt?

Met engelen en dieren adem ik kyrie
om eens de bevrijding te vieren. Ontferm U
HEER over ons, maak uw schepping gezond.

Ria Borkent

Veertigdagentijd

IEDEREEN TELT MEE
Gemeentelied voor de veertigdagentijd

(Invocabit)
Simon heeft het kruis gedragen
want ze dwongen hem ertoe
op de via dolorosa,
waar hij Jezus heeft ontmoet.
Wie zijn minste broeder helpt,
draagt het kruis voor Jezus zelf.
De soldaten hebben Jezus
aan het hout gehangen toen,
Vader, wil het hun vergeven,
die niet weten wat ze doen.

Refrein:
Iedereen telt mee op weg naar Pasen,
veertig dagen om je te verbazen,
wij vertellen over pijn, verdriet en hoop,
over leven, sterker dan de dood.

(Reminiscere)
Bij het kruis staat ook Maria
en zij ziet hoe Jezus lijdt.
Pijnlijker dan barensweeën
is het zwaard dat haar doorsnijdt.
Met Johannes staat zij daar,
Jezus geeft hen aan elkaar:
vrouw uw zoon en zoon uw moeder.
Liefde wijst een nieuwe koers.
Wie de wil doen van mijn Vader
zijn mijn zussen en mijn broers.

(Oculi)
Jezus hangt er in het midden
als een boevenkoning bij,
één bespot hem, één gaat bidden:
Jezus, vraagt hij, denk aan mij.
Heer, u bracht vanaf het kruis
eerst een crimineel naar huis.
Mensen kunnen zich verkijken
bij de poorten van de dood,
maar u laat het paradijs zien
aan een mens die bidt in nood.

(Laetare)
Hoelang blijft de hemel zwijgen?
God verduistert nu de zon,
Jezus kan geen licht meer krijgen
van omhoog, mijn God, waarom?
Hoor zijn uitgerekte klacht
in die middag, in die nacht:
waarom hebt u mij verlaten?
Als hij sterft vergaat de spot,
trilt de aarde, trilt de hoofdman:
echt, hij was een zoon van God.

(Judica)
Vrienden aten aan zijn tafel
en verdwenen één voor één,
Judas heeft de Heer verraden,
de Messias leed alleen.
Zonder vrienden, zonder ons –
uren dorst en zure spons.
Levend water, blijf maar stromen
ook al schenken zij azijn,
daarom toch bent u gekomen,
dat de Schrift vervuld zou zijn.

(Palmarum)
Hoor ik ook bij Jezus Christus?
Petrus zei: ik ken hem niet,
hij verloochende de meester,
tot een haan hem wakker riep.
Heer, ik ben soms net zo bang,
als ik wankel, red me dan.
Want uw liefde is genade,
morgenlicht bij diepe nacht,
redding voor verloren mensen
uitgeroepen: ‘t is volbracht.

(Goede Vrijdag)
Luid riep Jezus: in uw handen,
Vader, leg ik nu mijn geest.
Jezus doet zijn eigen psalmen
als hij zo zich overgeeft.
God heeft hem zijn loon beloofd,
daarom buigt hij nu zijn hoofd.
Heer, uw sterven was een offer,
uw onschuldig bloed voor mij –
Goede Vrijdag, Paasbelofte,
door uw leven leven wij.

(Paasmorgen)
In de graftuin bloeit het leven,
keren bloemen hun gezicht
met Maria Magdalena
naar de Heer, het hemels licht.
Toen het oog ontroostbaar was,
riep de Heer haar – en zij zag.
Opgestane die Maria
hebt geroepen bij haar naam,
wij geloven wat gezien is:
onze Heer is opgestaan.

tekst: Ria Borkent
muziek: Leo Lommers