Voorjaarsvergadering 2018

Locatie: De witte Huisjes in Bunnik
Aanwezig: Henk van Loenen, Len Borgdorff, Kitty Op ’t land, Ati van Gent, Jan Groenleer, Bert de Jong, Henk Fonteyn, Anton Chardon, Hans Werkman, Clemens van Brunschot, Fiet van Beek, Ria Borkent, René van Loenen, Wim Zijlstra, Els Florijn, Saskia Schouten, Johan de Groot, Greetje van den Berg, Henk van ter Meij, Laura Reedijk, Jaap van den Beukel, Jaap de Gier, Sytze van der Veen, Alfred Valstar
Afgemeld: Sytsche Lyklema, Irene Postma, Reinier Dorgelo, Dirk Idzinga en Mieke van den Berg
Gasten: Pauline Leenman, Bertus en Christof van den Belt
Kaarten voor Jantje Bazuin, Jelle Tjalsma

Welkom door voorzitter René van Loenen voor 23 leden en drie gasten. Fijn dat Anton er weer kan zijn, en Bert de Jong is 90 jaar geworden. Kaarten worden gestuurd naar Jantje Bazuin en Jelle Tjalsma.
Drie introducés zijn extra welkom: Pauline Leenman, Bertus en Christof van den Belt.
Gememoreerd wordt dat Corrie Vollenhoven is overleden op 10 februari 2018. Zij is tot 1997 tien jaar bestuurslid geweest van Schrijverscontact. René leest van haar het gedicht Titelloos voor.
Als opening leest René van Wiel Kusters het gedicht bij psalm 88, Nu lig ik wakker in de nacht (LB 88a).

Lezing Enny de Bruijn over Jacobus Revius

Enny promoveerde in 2012 op haar biografie over Revius: Eerst de waarheid, dan de vrede. Ze schetst de dilemma’s van de biograaf: wat ga je wel, wat niet vertellen? Het grootste geluk zijn dingen die van buitenaf komen: in de bibliotheek van Orléans waar Revius student was vond ze twaalf pagina’s tekst en zijn handtekening. Het verleden komt dan dichtbij, je kunt het aanraken. Revius is hét voorbeeld van een gereformeerde christen die midden in de cultuur stond. Hij werd beroemd door zijn bijbaan: zijn gedichten (’t En zijn de joden niet) en niet door zijn theologie. Er zijn twee Reviussen: de poëet en de fanatieke, intolerante polemist die zich verzet tegen Descartes. Revius houdt vol n.a.v. psalm 19 dat de zon om de aarde draait. Hij gelooft niet dat God beelden gebruikt die niet kunnen volgens de Bijbel.
Jacobus Revius leefde van 1586 tot 1658. Woonde in Deventer en Amsterdam. Hij was predikant en werkte aan de opbouw van de gereformeerde kerk via onderwijs en catechese. Zijn kerk groeide van 700 tot 4000 leden. Hij was lid van het muziekcollege, werkte mee aan Statenvertaling en psalmberijming, regent van het Statencollege. Voerde veel strijd op zijn oude dag, inclusief een handgemeen over Descartes. De ‘ik’ in zijn gedichten is niet Revius, maar een gemeente-ik. Hij toont niet zijn gevoelens in zijn werk, hij toont zijn intellectuele gezicht. Bij vergelijking van de bronnen en de gedichten die bij de bronnen ontstonden, zie je afwijkende details. En juist die afwijkingen zeggen iets over Revius als persoon (methode Frits van Oostrom). Het verhaal van Revius brengt nuances aan in het denken over de 17e eeuw. Als biograaf blijf je verbonden aan de bronnen. Enny leest het gedicht T’ groene hout. Enny wordt met applaus en bloemen bedankt voor haar boeiende lezing.

Huishoudelijk
De tentoonstelling Zusterlief broederlief loopt goed t/m juli, met veel activiteit eromheen, zoals wandeling. Vanaf juli kan er weer geboekt worden bij Fiet.
In het bestuur treden twee bestuursleden af: Greetje deze zomer en Jaap volgend jaar. Er treden ook twee bestuursleden toe: Clemens, die nu al de website voortreffelijk verzorgt, en Irene.
Schriftgedichten. René memoreert de nieuwe serie die in deze Veertigdagentijd loopt in het Friesch Dagblad onder begeleiding van Ria.
Uitgaven van leden:
Zeeglas van Els Florijn is het Boekenweekgeschenk 2018 van de BCB (Brancheorganisatie Christelijke Boek) . De titel Zeeglas verwijst naar glasscherven van bijv. overboord gegooide bierflesjes die via de zeebodem als gladgeslepen glas gevonden en verwerkt worden in sieraden.
Evangelisch eindtijdgeloof en heibel in het heilige land, van Henk Fonteyn. Over de rol van bijbelvisie op de eindtijd, Boekscout, € 15,00

Els Florijn over Rode papaver:
Els Florijn stelt zich via haar boeken aan ons voor. 1 Laatste nacht, met lange complexe zinnen, 2 Schaduw van de wolf, met vragen rond de vader, 3 het meisje dat verdween, over een Joods meisje dat vergast is, 4 Vuur over de stad, kinderboek over bombardement op Rotterdam, 5 Onze vader, over een Somalische vrouw, 6 Middernachttrein, over moedig 16-jarig meisje, 7 Rode papaver, over verpleegkundigen in de eerste wereldoorlog.
Rode papaver. In dit boek is mijn fascinatie voor geschiedenis opnieuw voelbaar. Het boek is geïnspireerd (niet gebaseerd) op dagboeken van Mary Borden en Ellen la Motte. Waar het mij om gaat is de binnenwereld. Wat bezielt mensen? Wat is het idee erachter? De voorkant van het boek is een originele foto van de historische persoon Mairy. De hoofdpersoon, Anna die niet kan praten, heb ik zelf bedacht, maar de scènes uit de dagboeken zijn verwerkt in de roman. ‘Klauteren over bergen lijken.’ Als voorbeeld een uitvoerig fragment over een 11-jarige die in het veldhospitaal om zijn moeder roept en sterft.
Er zit een zoektocht van mij in: wat als alles je uit handen valt? Er blijft een verlangen om bij God te zijn, zoals aangeduid in het gedicht van Jean Pierre Rawie, in de roman opgenomen.
De titel Rode papaver komt niet in het verhaal tot uiting. Wel zijn de dagboeken uitgegeven bij uitgeverij De Klaproos.

Ria Borkent over kinderbijbel God wil bij mensen wonen:
Soms heb je dat: een regel blijft hangen, een inzicht. Dat overkwam me toen ik van onze predikant hoorde: ‘God wil bij mensen wonen, dat was altijd al zijn wens. In het paradijs, later in de woestijn de tabernakel, in de koningentijd de tempel, in het nieuwe testament de komst van Jezus, tot het klinkt in de Openbaring: God wil bij mensen wonen.
Voor kinderen kan dit gegeven in 150 verhalen een verbindende lijn zijn, daarom werd dit de titel.
De zes auteurs van deze nieuwe kinderbijbel (uitg. Boekencentrum) hebben geschreven voor (oudere) basisschoolkinderen. Kinderen werden als meelezers gevraagd. Hun spitse reacties zijn meegenomen in de eindversies van het werk.
Niet alleen verhalen zijn opgenomen, zoals over Jaël, ook brieven, spreuken, psalmen, en minder bekende delen als de discussies in Job, de nachtfilm van Zacharia en Een Lam met littekens.
We hebben met zoveel plezier gewerkt aan deze kinderbijbel, wat een uitdaging vond ik het om de brief aan de Hebreeën in een dubbelpagina neer te zetten voor kinderen. Wat vertel je wel, wat niet? Wat is zijn punt? De illustraties van Liza-Beth Valkema zijn kleurrijk en soms humoristisch.

René leest uit zijn nieuwe bundel Veertig vrouwen het gedicht Jaël.
Anton leest Paasgedichten ter gelegenheid van de Stille week.

Huishoudelijk
René bedankt Clemens voor alle werk aan de Website, en Jaap voor de Voorjaarsbrief en Eerste Druk.
Laura zal de volgende Boekenkast verzorgen.
Data
8 september 2018 Dichtersdag
6 oktober 2018 Najaarsbijeenkomst: Jaap de Gier over Wilhelmus / Hans Werkman over Achterberg
27 oktober 2018 Verhalendag

Sluiting
Voorzitter dankt voor ieders aanwezigheid en wenst iedereen een goede thuisreis.

Verslag: Ria Borkent