Leden en het lidmaatschap


Leden van de vereniging kunnen personen zijn van wie één of meer boeken zijn uitgegeven en zij die op een andere manier literair productief of op andere gebieden creatief werkzaam zijn. De contributie bedraagt 40 euro per jaar.
Als u lid wilt worden, kunt u zich bij de secretaris opgeven. Alle leden hebben stemrecht.

Al jarenlang schommelt het aantal leden van het Schrijverscontact tussen de 30 en de 40.

In de loop der jaren hebben de leden samen vele honderden – en misschien wel een paar duizend – boeken geschreven en uitgegeven. In boekwinkels en bibliotheken neemt hun werk al vele jaren lang een belangrijke en omvangrijke plaats in. Daarbij gaat het om boeken op velerlei terrein: romans in diverse schakeringen, essays, verhalen, kinderboeken, gedichten, liederen, enzovoorts.

Mocht u geïnteresseerd zijn in het lidmaatschap dan kunt u dat bijvoorbeeld via de pagina Contact kenbaar maken.