Veertigdagentijd en Pasen 2023

VOLTOOIDE WOORDEN DELEN
Stille zaterdag

afgetakeld leeggelopen weggewerkt
afgemat opgebaard weggegleden
afgewassen opgehangen uitgeblust

lamgeslagen

achtergelaten neergelegd uitgeput
afgezworen leeggeleefd weggetrapt
afgesneden toegesloten uitgewezen

lamgeslagen

afgeroepen uitgedroogd weggehoond
afgeranseld doodgelopen weggelegd
afgelopen leeggebloed uitgeschreeuwd

lamgeslagen

afgesloten opgenomen uitgesproken
afgetuigd leeggebeden uitgekleed
afgenomen uitgeademd weggedragen

lamgeslagen

afgesloten opgenomen weggehoond
afgeranseld doodgelopen weggeworpen
afgesneden toegesloten uitgeperst

lamgeslagen

afgelegd opgetakeld vastgespijkerd
afgehaald lamgebeden uitgeschreeuwd
afgedroogd losgetrokken uitgesproken

godverlaten

afgewacht neergebogen afgebroken
uitgelachen uitgeblazen uitgeleefd
uitgebeden uitgejouwd uitgedreven

ingezaaid

Henk van ter Mey

 

 

TEGEN WIL EN DANK
Pasen in tijden als deze

ik loop ook de tuin in
vanochtend is het ook weer stil
en leeg
leeg vooral

op de nok van het dak
krast een kauwtje
de dood de wereld in
en het blijft stil en leeg
vooral leeg

hoog in de oude perenboom
twijgen twee tortels
een soort van nest

Henk van ter Mey

 

 

MRI-SCAN
Marcus 11:27-12:12

Langzaam verdwijn ik
in de smalle buis van zijn gelijkenis,
zijn magneetwoorden maken
een scherpe dwarsdoorsnede
van mijn hoofd en hart en handen;
op het scherm word ik zichtbaar:
grauw en grijs en vlekken zwart.

Een steen groeit in mijn maag;
ik weeg mijn zware, lege leven
en voordat ik het afkeuren kan,
trekken kapotte handen
me uit de benauwende
buis van veroordeling;
op het grauwe scherm
verschijnt het witste wit.

Henk van ter Mey

 

 

WAT TOMAS WILDE WETEN…

Er wordt beweerd dat Tomas, ongelovig,
keihard bewijs vroeg van het Paasbericht.
En eenmaal oog in oog met de Verrezene
beschaamd en overdonderd voor de feiten is gezwicht.
Maar zou het ook zo kunnen zijn
dat hij zich ervan wilde vergewissen
dat Hij die nu de steen voorbij was
geen ander was dan wie hij had zien hangen en zien bloeden
uit zijn wonden,
-tot aan de jongste dag met ons verbonden-
die dus met elke vezel onze pijn kan voelen.

Henk Fonteyn