Jubileum Schrijverscontact en Uitgave Mens!

November 2020: een belangwekkende jubileumuitgave op initiatief van Schrijverscontact verschijnt!

Mens!

Een dwarsdoorsnede van 50 jaar christelijk geïnspireerde gedichten en verhalen
Irene Postma, Els Florijn, René van Loenen e.a. (redactie)

Mens! is een veelzijdige bundel, vol met verhalen en gedichten in verschillende stijlen en genres. Mens! gaat over menselijk gedrag, keuzes, lijden en gemis. Over Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Over natuur, muziek en kunst. De vijfenzestig schrijvers lieten zich inspireren door wat menselijk is en mensen te boven gaat. Zo ook Klaas Op ’t Land, die de illustraties maakte.

Schrijverscontact viert zijn 50-jarig jubileum met de uitgave van dit prachtig vormgegeven boek, een hardcover van meer dan 300 pagina’s. Een feestelijke presentatie zit er nu, door de bijzondere omstandigheden, helaas niet in. Maar vanaf 7 november ligt MENS! in de etalage en we zijn er trots op! Het boek is verschenen bij uitgeverij Anderszins en kost € 25,= Het kan ook rechtstreeks bij de uitgever besteld worden. Zie: www.uitgeverijanderszins.nl en ook deze pagina over het jubileum.

De schrijvers zijn leden of oud-leden van de vereniging, die op de een of andere manier verbonden zijn met de inspiratie van het christelijk geloof.

De uitgave bevat bijdragen van Jan de Bas, A.C. Baantjer, Fiet van Beek, Nel Benschop, Greetje van den Berg, Mieke van den Berg, Jaap van den Beukel, Len Borgdorff, Ria Borkent, Hans Bouma, Frank Daen, Koos van Doorne, Jo van Dorp-Ypma, Anton Ent, Els Florijn, Henk Fonteyn, Jan Groenleer, Juliën Holtrigter, Willem G. van de Hulst jr., Okke Jager, Bert de Jong, Klaas de Jong Ozn., Hanna Lam, Inge Lievaart, René van Loenen, Jos van Manen Pieters, Coert Poort, Irene Postma, Wim Ramaker, Laura Reedijk, Rob Ross, C. Rijnsdorp, Mien van ’t Sant, Anne Sietsma, Alfred Valstar, Joke Verweerd, Bert van Weenen, Hans Werkman, Jaap Zijlstra, Wim Zijlstra en vele anderen.

Op 7 november 2020 verscheen in de Gulliver bijlage bij het ND een artikel van Hans Werkman over Schrijverscontact. Hieronder twee foto’s van het artikel. Er kan op geklikt worden, maar leesbaar wordt de tekst niet. Om de tekst als Word document op te slaan en te lezen, kunt u HIER klikken.

 

Tjerk de Reus schreef een Mens!-recensie voor het Friesch Dagblad. U leest deze HIER.

Wel is er een fout geslopen in de uitgave van Mens! Pagina 98 had als hieronder moeten zijn. Als u een erratumdocumentje wilt downloaden en printen kan dat HIER.

RUPS
Jenny Bolt

over de aarde
mijn strijdperk en bakermat
trek ik, nu krimpend
dan strekkende heen
uit warkruid omhoog strevend
een met de mijnen
met hen tussen
spiedende vogels
alleen

trek ik mijn spoor
tot de uren vertragen
en schuilend ik rust
in uw naam
onder steen

opnieuw bakerkind
zal ik weer dromen spinnen
in de cocon met
uw glimlach alleen
tot – het oude doorbroken –
gevleugeld ik stijgen zal

vlinder voorgoed
cirkeldans om U heen