Uitgave Mens!

In november 2020 verschijnt een uitgave op initiatief van Schrijverscontact:

Mens!

Een dwarsdoorsnede van 50 jaar christelijk geïnspireerde gedichten en verhalen
Irene Postma, Els Florijn, René van Loenen e.a. (redactie)

Mens! is een veelzijdige bundel, vol met verhalen en gedichten in verschillende stijlen en genres. Mens! gaat over menselijk gedrag, keuzes, lijden en gemis. Over Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Over natuur, muziek en kunst. De vijfenzestig schrijvers lieten zich inspireren door wat menselijk is en mensen te boven gaat. Zo ook Klaas Op ’t Land, die de illustraties maakte. Mens is een bijzonder boek, een hardcover van meer dan 300 pagina’s. Het is de jubileumuitgave van Schrijverscontact, dat 50 jaar bestaat. De schrijvers zijn leden of oud-leden van de vereniging, die op de een of andere manier verbonden zijn met de inspiratie van het christelijk geloof. Het boek verschijnt op 7 november 2020 bij de viering van het jubileum van Schrijverscontact in Amersfoort. Mens! wordt uitgegeven door uitgeverij Anderszins en gaat € 25 kosten. Men kan nu al een boek reserveren bij de uitgever.

De uitgave bevat bijdragen van Jan de Bas, A.C. Baantjer, Fiet van Beek, Nel Benschop, Greetje van den Berg, Mieke van den Berg, Jaap van den Beukel, Len Borgdorff, Ria Borkent, Hans Bouma, Frank Daen, Koos van Doorne, Jo van Dorp-Ypma, Anton Ent, Els Florijn, Henk Fonteyn, Jan Groenleer, Juliën Holtrigter, Willem G. van de Hulst jr., Okke Jager, Bert de Jong, Klaas de Jong Ozn., Hanna Lam, Inge Lievaart, René van Loenen, Jos van Manen Pieters, Coert Poort, Irene Postma, Wim Ramaker, Laura Reedijk, Rob Ross, C. Rijnsdorp, Mien van ’t Sant, Anne Sietsma, Alfred Valstar, Joke Verweerd, Bert van Weenen, Hans Werkman, Jaap Zijlstra, Wim Zijlstra en vele anderen.